Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> Nowo¶ci ze ¶wiata motoryzcji
Tytu? "World Car of the Year" dla BMW serii 3
(Data: 12.05.2006 08:37, Autor: adam)
Pi?ta generacja BMW serii 3 zdoby?o tytu? najbardziej popularnego modelu w swojej klasie (kategorii), w pi?kny i bezproblemowy sposób pokonuj?c 26 rywali w konkursie o jedn? z najwa?niejszych ?wiatowych nagród samochodowych.
 Tytu? „World Car of the Year” nadawany zostaje w nast?puj?cy sposób: 46 dziennikarzy z bran?y motoryzacyjnej wchodzi w sk?ad jury. Ich zadanie polega na ocenie i wyra?enie opinii na podstawie 20... [Więcej]
Idea i Pathfinder sprawdzone przez EuroNCAP!
(Data: 03.05.2006 17:27, Autor: adam)
 Nissan Pathfinder i Fiat Idea s? kolejnymi autami, które zosta?y wnikliwie przebadane przez EuroNCAP pod kontem bezpiecze?stwa. Niestety rezultaty nie s? zbyt zadawalaj?ce, poniewa? oba modele po podsumowaniu dosta?y cztery gwiazdki a to minimum, kiedy to nawet najmniejsze samochody dzi? otrzymuj? pi?? gwiazdek.
 Przechodz?c jednak do szczegó?ów to Minivan Fiata oprócz czterech gwiazdek za ochron? pasa?erów otrzyma? tak?e tylko... [Więcej]
Nowy Lancer do nabycia w Polsce
(Data: 29.04.2006 21:02, Autor: adam)
W polskiej sieci dilerów Mitsubishi Motors mo?na ju? naby? nowego, ca?kowicie odm?odzonego Lancera w odmianie kombi oraz sedan. Zmieniono w nim przede wszystkim wygl?d zewn?trzny, wewn?trzny jak i wyposa?enie. Elementy konstrukcyjne w nowym Mitsubishi Lancera, takie, jak silnik, zawieszenie czy wygl?d tablicy rozdzielczej bezpo?rednio nawi?zuj? do flagowego sportowego pojazdu tej firmy – Mitsubishi Lancera Evolution dziewi?tej... [Więcej]
Nowy kompaktowy Saab w Trollhatan
(Data: 27.04.2006 20:22, Autor: adam)
 Szwedzki producent samochodów Samb, który przynosi straty General Motors zastanawia si? nad montowaniem swojego najnowszego auta klasy C w fabryce w Trollhatan.
 Saab zdo?a? w zesz?ym roku w Europie i Ameryce sprzeda? zaledwie 129 tysi?cy samochodów. Wynik ten przyniós? ogromne straty w ostatnich paru latach.
 Dyrektor naczelny Saaba Jan-Ake Jonsson, powiedzia?, ?e nowy model b?dzie konkurencj? dla Audi A3 i BMW seria 3.... [Więcej]
Smart do nabycia za oceanem
(Data: 25.04.2006 09:19, Autor: adam)
Koncern DaimlerChrysler najprawdopodobniej pos?u?y si? trzeci? firm? do wspó?pracy w dystrybucji Smarta w USA. Informacj? t? poda? niedawno przedstawiciel prasowy.
Je?eli dojdzie do takiej sytuacji, na rynku ameryka?skim zobaczymy tylko jeden model Smarta i b?dzie to najprawdopodobniej najnowszy model ForTwo, który zadebiutuje zaraz na pocz?tku 2008 roku. Informacje te nie zosta?y jeszcze potwierdzone. Trzeba b?dzie poczeka? jeszcze do o?miu... [Więcej]
Nast?pca Fiata Stilo ju? w 2007 roku.
(Data: 20.04.2006 21:06, Autor: adam)
W 2007 roku zadebiutuje ca?kowicie nowy kompakt Fiata o nazwie Bravo. Zast?pi tym samym swojego poprzednika, który niestety nie sta? si? rynkowym hitem na rynku europejskim. Powodem by?a oczywi?cie wysoka cena i niezbyt przypadaj?ca do gustu stylistyka nadwozia i wn?trza. Teraz ma by? zupe?nie inaczej i nowy model w najmniejszych szczegó?ach ma si? ró?ni? od Stilo.
Pierwsz? zmian? jest oczywi?cie nazwa, która pochodzi od wys?u?onego, i dobrze... [Więcej]
Ju? jest ca?kowicie nowe Audi TT!
(Data: 20.04.2006 21:02, Autor: adam)
 Ekstra wóz, to pierwsze s?owa, które cisn? si? na usta, kiedy to patrzymy na najnowsze dzie?o koncernu Audi.
 Po raz pierwszy mieli?my zaszczyt zobaczy? Audi TT jesieni? w 1998 roku. Dzi?ki swojej stylistyce od pocz?tku produkcji i wdro?enia na rynek TT-ka by?a po??daniem przez wielu sympatyków w ca?ej Europie. Nowy model Audi tak jak i jego poprzednik b?dzie oferowany z pocz?tku tylko w wersji 2+2 a zapowiadany roadster oferowany... [Więcej]
Nowy Accent- Konkurencja dla dwóch klas!
(Data: 27.03.2006 20:33, Autor: adam)
 Nowy Accent to konkurencja dla aut klasy B, ale równie? i kompaktów. Za?o?enie wszystkich projektantów i twórców nowych samochodów jest stworzenie modelu, wi?kszego, ?adniejszego a w szczególno?ci bardziej przestronnego i funkcjonalnego. Jednak?e Hyundai postara? si? jeszcze bardziej tworz?c nowy model Accenta.
 Nowy konkurent w klasie B Plus powsta?o na ca?kowicie nowej p?ycie pod?ogowej, która jest d?u?sza od poprzednika o 20mm,... [Więcej]
Nowy Seat Leon ju? na polskim rynku.
(Data: 13.03.2006 17:22, Autor: adam)
Kolo nowego Leona nie sposób przej?? oboj?tnie nie zwracaj?c na niego uwagi. Ten samochód poza nazw? niema nic wspólnego ze swoim poprzednikiem a wszyscy mówi?, ?e to najbardziej sportowy samochód z rodziny Seata.
Nowy Seat to eleganckie i p?ynne po??czenie funkcjonalno?ci ze sportowa dusz?. Pi?ciodrzwiowy hacback ma imponuj?ce wymiary- 4,315 mm d?ugo?ci i 1,768 mm szeroko?ci, dzi?ki czemu samochód wygl?da zgrabnie i sportowo. Nast?pnie ma... [Więcej]
Suv Audi ma ju? pierwszy sukces!
(Data: 10.03.2006 08:19, Autor: adam)
  Dzi? ju? wiemy, ?e decyzja niemieckiej marki o wprowadzeniu do swojej oferty suva o nazwie Q7 by?a strza?em w dziesi?tk?. W Europie zachodniej nowy suv Q7 zabra? potencjalnych klientów takim mark? jak VW czy Porsche. Mo?na powiedzie?, ?e samochód jest „rozszarpywany” na wszystkie strony przez nabywców do tego stopnia, ?e firma nie nad??a z jego produkcj?. Popyt na ten model jest oko?o pi?ciokrotnie wy?szy ni?... [Więcej]


medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule