Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> News: Smart do nabycia za oceanem
Smart do nabycia za oceanem
(Data: 25.04.2006 09:19, Autor: adam)

Koncern DaimlerChrysler najprawdopodobniej pos?u?y si? trzeci? firm? do wspó?pracy w dystrybucji Smarta w USA. Informacj? t? poda? niedawno przedstawiciel prasowy.
Je?eli dojdzie do takiej sytuacji, na rynku ameryka?skim zobaczymy tylko jeden model Smarta i b?dzie to najprawdopodobniej najnowszy model ForTwo, który zadebiutuje zaraz na pocz?tku 2008 roku. Informacje te nie zosta?y jeszcze potwierdzone. Trzeba b?dzie poczeka? jeszcze do o?miu tygodni, aby mo?na by?o powiedzie?, ?e s? prawdziwe, poniewa? jak na razie to nie zosta?y przeprowadzone nawet ?adne rozmowy z dielerami, którzy by mieli sprzedawa? ten samochód w Ameryce
Koncern ca?y czas jednak si? zastanawia, czy samemu sprzedawa? Smarta czy te? zleci? to obcej firmie. Jednak nieoficjalne dane mówi?, ?e ju? jest firma, która zajmie si? ma?ym Smartem., lecz przedstawiciele prasowi Mercedesa zaprzeczaj?.
Mercedes jednak zastanawia? si? nad lokaln? sprzeda?? samochodu, która by polega?a na oferowaniu Smarta w wielkich miastach, bo uwa?aj?, ?e w takich metropoliach znajdzie szybciej i wi?cej nabywców, którzy b?d? chcieli szybko i wygodnie przemieszcza? si? po zat?oczonych ulicach.
Jaki? czas temu koncern zadecydowa?, ?e b?dzie produkowa? w niedalekiej przysz?o?ci tylko jeden model samochodu a dzisiaj produkowanego Smarta ForFour wycofaj? z produkcji.

medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule