Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> News: Ju? jest ca?kowicie nowe Audi TT!
Ju? jest ca?kowicie nowe Audi TT!
(Data: 20.04.2006 21:02, Autor: adam)

 Ekstra wóz, to pierwsze s?owa, które cisn? si? na usta, kiedy to patrzymy na najnowsze dzie?o koncernu Audi.
 Po raz pierwszy mieli?my zaszczyt zobaczy? Audi TT jesieni? w 1998 roku. Dzi?ki swojej stylistyce od pocz?tku produkcji i wdro?enia na rynek TT-ka by?a po??daniem przez wielu sympatyków w ca?ej Europie. Nowy model Audi tak jak i jego poprzednik b?dzie oferowany z pocz?tku tylko w wersji 2+2 a zapowiadany roadster oferowany b?dzie w pó?niejszym terminie. Nowy model w przeciwie?stwie do poprzednika b?dzie posiada? baga?nik o pojemno?ci 290 litrów. Mo?e to nie jest jakie? tam wielkie osi?gni?cie, ale ju? po roz?o?eniu siedze? mo?na przestrze? baga?nika powi?kszy? do 700 litrów a to jak na auto ze sportowymi ambicjami ju? dosy? przyzwoity wynik.
 We wn?trzu samochodu zasz?o wiele kosmetycznych zmian. Auto b?d? nap?dza? dwa silniki benzynowe. Dwulitrowa, czterocylindrowa jednostka TFSI b?dzie w stanie rozwin?? moc 200 KM. Samochód oferowany b?dzie w standardzie z manualna sze?ciobiegowa skrzynia a do setki rozp?dza? si? w 6,4 do 100 km/h, za? maksymalna pr?dko?? nowego TT wynosi 240 km/h. Nowa TT b?dzie oferowana równie? odwa?niejszych silnikiem 3,2 litra odwa?niejszych mocz 250KM. Standardowo samochód b?dzie mia? nap?d na cztery ko?a. W wyposa?eniu standartowym znajdziemy automatyczna klimatyzacje oraz sportowa kierownice Ca?a tapicerka pokryta jest skór? a deska rozdzielcza ma aluminiowe wstawki.
 Miejmy nadzieje ze nowe Audi TT b?dzie równie udana i ch?tnie kupowana propoyzcja dla tych, co lubi? poczu? smaczek adrenaliny i sportowy charakter auta. Je?li chodzi o cen? to nie powinna si? zbytnio ró?ni? od poprzednika.

medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule
dni wolne 2018 http://program4u.pl Phengphian Laogumnerd Cuisine Favourite Desserts to try at home! Jean-Charles Naouri i need 1000 dollars now no credit check