Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> News: Ju? jest ca?kowicie nowe Audi TT!
Ju? jest ca?kowicie nowe Audi TT!
(Data: 20.04.2006 21:02, Autor: adam)

 Ekstra wóz, to pierwsze s?owa, które cisn? si? na usta, kiedy to patrzymy na najnowsze dzie?o koncernu Audi.
 Po raz pierwszy mieli?my zaszczyt zobaczy? Audi TT jesieni? w 1998 roku. Dzi?ki swojej stylistyce od pocz?tku produkcji i wdro?enia na rynek TT-ka by?a po??daniem przez wielu sympatyków w ca?ej Europie. Nowy model Audi tak jak i jego poprzednik b?dzie oferowany z pocz?tku tylko w wersji 2+2 a zapowiadany roadster oferowany b?dzie w pó?niejszym terminie. Nowy model w przeciwie?stwie do poprzednika b?dzie posiada? baga?nik o pojemno?ci 290 litrów. Mo?e to nie jest jakie? tam wielkie osi?gni?cie, ale ju? po roz?o?eniu siedze? mo?na przestrze? baga?nika powi?kszy? do 700 litrów a to jak na auto ze sportowymi ambicjami ju? dosy? przyzwoity wynik.
 We wn?trzu samochodu zasz?o wiele kosmetycznych zmian. Auto b?d? nap?dza? dwa silniki benzynowe. Dwulitrowa, czterocylindrowa jednostka TFSI b?dzie w stanie rozwin?? moc 200 KM. Samochód oferowany b?dzie w standardzie z manualna sze?ciobiegowa skrzynia a do setki rozp?dza? si? w 6,4 do 100 km/h, za? maksymalna pr?dko?? nowego TT wynosi 240 km/h. Nowa TT b?dzie oferowana równie? odwa?niejszych silnikiem 3,2 litra odwa?niejszych mocz 250KM. Standardowo samochód b?dzie mia? nap?d na cztery ko?a. W wyposa?eniu standartowym znajdziemy automatyczna klimatyzacje oraz sportowa kierownice Ca?a tapicerka pokryta jest skór? a deska rozdzielcza ma aluminiowe wstawki.
 Miejmy nadzieje ze nowe Audi TT b?dzie równie udana i ch?tnie kupowana propoyzcja dla tych, co lubi? poczu? smaczek adrenaliny i sportowy charakter auta. Je?li chodzi o cen? to nie powinna si? zbytnio ró?ni? od poprzednika.

medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule