Kontakt Ustaw jako stronę starow± Dodaj do ulubionych
> Ogłoszenia
> Archiwum wiadomo¶ci
2007r Smarta ForTwo ma zast?pi? nowy model.
(Data: 09.03.2006 20:08, Autor: adam)
Najprawdopodobniej na pocz?tku drugiego kwarta?u roku 2007r. (w Kwietniu) Zostanie wprowadzony do produkcji zast?pca znanego, ale niezbyt dobrze sprzedaj?cego si? w Europie Smarta ForTowo.
Obecny Smart jest produkowany od 1998 roku, jednak niema nim jakiegokolwiek zainteresowania w?ród nabywców nowych aut i nigdy nie osi?gn? wymarzonego celu, jakim jest wysoko sprzeda?.
Firma ma powa?ny dylemat i my?li czy nowy model nie wprowadzi? na... [Więcej]
Toyota planuje produkowa? tanie auta!
(Data: 06.03.2006 18:59, Autor: adam)
Nie bywa?y sukces, jaki odnios?a Dacia ze swoim modelem, Logan, którego cena jest naprawd? atrakcyjna zmusza inny producentów do wprowadzania na rynek samochodów dosy? du?ych, pojemnych a zarazem za niewielkie pieni?dze. Toyota w?a?nie od jakiego? czasu my?li nad tym problemem i planuje wprowadzenia taniego auta, który by by? bezpo?rednim konkurentem dla Logana i Fiata Albe.
Nie wiemy jednak jak modele b?d? wygl?da? i pod jak? mark? b?d?... [Więcej]
Du?y samochód za przys?owiowy grosz!
(Data: 06.03.2006 17:54, Autor: adam)
Po wprowadzeniu do produkcji Logana widzimy, ?e Dacia wcale nie rezygnuje z produkcji kolejnych samochodów a wr?cz przeciwnie pokazuje kolejne nowe prototypy, które w niedalekiej przysz?o?ci b?dziemy mogli naby? w naszych salonach. Do takich modeli zaliczy? mo?na samochodzik o nazwie Logan Steppie, który zosta? pokazanego na salonie samochodowym w Genewie. Jest to w jakim? tam stopniu odmiana kombi dobrze znanego nam wszystkim Logana.
Steppe... [Więcej]
Astra TwinTop – samochód za dobr? cen?.
(Data: 03.03.2006 17:38, Autor: adam)
Opel dzi?ki kontynuacji strategii opieraj?cej si? na umiarkowanych cenach doprowadzi?, ?e, Astra TwinTop jest coraz ch?tniej kupowanym samochodem w Niemczech i niedaje szans konkurencji. Za nasz? zachodnia granic? ceny rozpoczynaj? si? od 23 650 euro, jest to, oko?o 3 000 euro poni?ej cen podobnych pojazdów u konkurencji. Klienci, którzy si? po?piesz? i z?o?? zamówienia do 20 maja, otrzymaj? dodatkowo ca?kowicie bezp?atnie 17-calowe alufelgi.... [Więcej]
Nowy L200 ju? przyby? do Polski
(Data: 03.03.2006 17:36, Autor: adam)
W sieciach dealerskich Mitsubishi w ca?ej Polsce mo?na ju? dokonywa? zamówie? na najnowszy modelu Mitsubishi L200 (pickup). Samochód ten pojawi si? w salonach w po?owie kwietnia br. L200 znany jest od 1988 roku, kiedy to w Tajlandii zacz?to jego produkcj?. Od tamtego czasu wyeksportowano ponad 700.000 sztuk tego modelu Mitsubishi. L200 jest trzecim pod wzgl?dem popularno?ci modelem japo?skiej marki w Europie.
Do najwa?niejszych... [Więcej]
Nowy samochod klasy B w rodzinie Peugeot.
(Data: 03.03.2006 17:29, Autor: adam)
Po kolejnych pokazach i wprowadzeniu do produkcji seryjnej nowych modeli z koncernu Fiata, Renault czy Toyoty przysz?a kolej i na zmian? dobrze, znanego i cenionego w ca?ej Europie Peugeota 206, który by? produkowany od 1998r i zadowoli? wiele milionów osób na starym kontynencie. Jego nast?pca 207-ka zdecydowanie uros?a w porównaniu ze swoim poprzednikiem do rozmiarów niemal?e samochodów kompaktowych. Nowy konkurent w tym segmencie ma d?ugo??... [Więcej]

medycyna pracy chusty do noszenia dzieci certyfikat energetyczny

System mikropłatno¶ci dostarcza kody.wapacz.pl

Disco Polo Mp3 Ogłoszenia wczasy nad morzem eMule